Древната Раса

Историята на Земята не е това, което знаем!

Осем „безсмъртни царе“ от небето управлявали Земята

Осем "безсмъртни царе", дошли от небето и управлявали Земята 241 200 години!

Древни текстове, цитирани в две книги – “The Ancient Writings to Sacred Texts: The Old Testament and Apocrypha“ и “The Book of Genesis“ казват, че осем „безсмъртни царе“ са управлявали Земята, в продължение на 241 200 години.

Няколко копия на мистериозен текст, отнасящ се за Списъка на Шумерските Царе – древна каменна плоча, първоначално написана на шумерски език, описваща царе на Шумер (древния южен Ирак), от Шумерите и съседните династии, предполагаемото им дълго царуване и местонахождение на царствата, са били открити през годините от археолози, в различни региони като Вавилон, Суза и Асирия.

Смята се, че всички те са копия на един единствен оригинален ръкопис, за който историците казват, че е написан по време на Третата династия на Ур, въпреки че някои смятат, че е написан дори по-рано. Най-добре запазеният пример за този древен текст е наречен Weld-Blundell Prism и е на обществен показ в Музея на изкуствата и археологията Ашмол към Оксфордски университет. Списъците на Шумерските Царе са шокирали историците, откакто са открити от съвременните учени. Текста описва очарователен период от историята, когато същества наричани Богове, са владеели човечеството от десетки хиляди години.

Всеки от тези царе е намерил края си по време на библейския Потоп, който опустошил населението на света. Текста твърди, че след потопа, от небето е доведено друго царство и че тези същества отново са поели контрол над хората на Земята.

От невероятните артефакти, които са били възстановени от археологически проучвания в Ирак, където някога са просъществували шумерски градове, малък брой се оказват по-интригуващи, като например списъка на шумерските царе – древен ръкопис, първоначално написан на шумерския език.

Първият фрагмент от този рядък и уникален текст, клинописна таблетка на 4000 години, е намерена в началото на 1900 г. от немско-американския учен Херман Хилпрехт на мястото на древния Ниппур и публикуван през 1906 г. От откритите фрагменти, поне 18 съдържат образци на списъка на царете, повечето от тях датират от втората половина на династията Исин (ок. 2017-1794 г. пр. н. е.). Нито един от тези документи не е идентичен. Във всички версии на списъка обаче има достатъчно общи материали, за да стане ясно, че те са получени от един-единствен, „оригинален“ разказ за шумерската история.

Клинописната колекция на Ашмолския музей в Оксфорд представлява най-обширната версия, както и най-пълното копие на Списъка на царете. В него са изброени владетели от предшестващите династии („преди потопа“) до четиринадесетия владетел на династията Исин (ок. 1763–1753 г. пр.н.е.).

Списъкът има огромно значение, тъй като отразява много древни традиции, като в същото време предоставя важна хронологична рамка, свързана с различните периоди на царствата в Шумерия, и дори демонстрира забележителни паралели със данните от „Битие“.

Шумер (понякога наричан Шумерия) е мястото на най-ранната известна цивилизация, разположена в най-южната част на Месопотамия между реките Тигър и Ефрат, в района, който по-късно се превръща във Вавилония а сега е Южен Ирак, от Багдад до Персийския залив.

До 3 -то хилядолетие преди Христа, Шумер е бил родно място на най-малко дванадесет самостоятелни градове-държави.

Ето и какво разкрива списъкът:

След като Царството бе низпослано от небето, Ериду станал мястото на престола.

В Ериду

Алулим управлявал 28800 години в качеството си на цар;
Алалгар управлявал 36000 години;
Двама царе управлявали 64800 години. Ериду бил оставен и престолът пренесен в Бадтибир.

В Бадтибир

Енменлуанна управлявал 43200 години;
Енменгаланна управлявал 28800 години;
Думузи, пастир, управлявал 36000 години;
Трима царе управлявали 108000 години. Градът Бадтибир бил оставен и неговия престол бил пренесен в Сиппар.

В Сиппар

Енмедуранна управлява 21000 години в качеството си на цар;
Един цар управлявал 21000 години. Сипар бил оставен и престолът пренесен в Шурупак.

В Шурупак

Убартуту управлявал 18600 години в качеството си на цар;
Един цар управлявал 18600 години.
/Всичко/ в пет града, осем царе управлявали 241200 години.

После Потопът отнесе всичко. След като Потопът отнесе страните, и царството бе низпослано от небето за втори път, Киш стана мястото на престола.

В Киш

Гаур управлявал 1200 години в качеството си на цар;
Гулл-Нидаб-Аннапад управлявал 960 години;
Палакинатим управлявал 900 години;
Нангишлишма управлявал … години;
Бахина управлявал … години;
Буанум управлявал 840 години;
Зукакип управлявал 900 години;
Атаб управлявал 600 години;
Машда, син на Атаб, управлявал 720 години;
Етана, този който се възнесе на небето, който утвърди всички страни, управлявал 1560 години в качеството си на цар;
Балих, син на Етана, управлявал 400 години;
Енменунна управлявал 660 години;
Мелам-Киш, син на Енменунна, управлявал 1200 години;
Месзамуг, син на Барсалнунна, управлявал 140 години;
Тизкар, син на Месзамуг, управлявал 305 години;
Илку управлявал 900 години;
Илтасадум управлявал 1200 години;
Енмебарагесси, този, който порази с оръжие страната Елам, управлявал 900 години в качеството си на цар;
Агга, син на Енмебарагесси, управлявал 625 години.
/Всичко/ Двадесет и трима царе управлявали 24510 години, 3 месеца и 3,5 дни. Киш бил победен в сражение и престолът преместен в Еан.

В Еан

Мескиаггашер, син /на бога на Слънцето/ Ути, управлявал и като ен и като цар 324 години. Мескиаггашер влязъл в морето и отишъл в планините;
Енмеркар, син на Мескиаггашер, цар на Ерех, който построи Ерех, управлявал 420 години в качеството си на цар;
Лугалбанда, пастир, управлявал 1200 години;
Думузи, рибар, чийто град бил Куа, управлявал 100 години;
Гилгамеш, чийто баща бил номад (?) управлявал 126 години;
Урнунгал, син на Гилгамеш, управлявал 30 години;
Удулкаламм, син на Урнунгал, управлявал 15 години ;
Лабашер управлявал 9 години;
Еннундаранна управлявал 8 години;
Мешеде управлявал 36 години;
Меламанна управлявал 6 години;
Лугалкидул управлявал 36 години;
(Всичко) дванадесет царе управлявали 2310 години. Ерех бил победен (в сражение), (и) престолът пренесен в Ур.

В Ур

Месаннепада управлявал 80 години в качеството си на цар;
Мескиагнунна, син на Месаннепада, управлявал 36 години;
Елулур управлявал 25 години;
Балулу управлявал 36 години;
(Всичко) четирима царе управлявали 177 години. Ур бил победен (в сражение), (и) престолът пренесен в Аван.
(В Аван били трима царе, които управлявали 356 години, но техните имена в голямата си част не са запазени; нататък текста гласи): Аван бил победен (в сражение) (и) неговия престол пренесен в Киш.

В Киш

… … … управлявал (повече) 201 години като цар;
Дадасиг управлявал … години;
Мамагал управлявал 420 години;
Калбум, син на Мамагал, управлявал 132 години;
Туге управлявал 360 години;
Ибби-Еа управлявал 290 години.
(Всичко) осем царе управлявали 3195 години. Киш бил победен (в сражение) и неговия престол пренесен в Хамази.
В Хамази

Хаданиш управлявал 360 години.
(Всичко) един цар управлявал 360 години. Хамази бил победен и неговия престол бил пренесен в Ерех.

В Ерех

… … … управлявал 60 години в качеството си на цар;
Лугалуре управлявал 120 години;
Аргаидея управлявал 7 години;
(Всичко) трима царе управлявали 187 години. Ерех бил победен и неговия престол бил пренесен в Ур.

В Ур

(имената на царете от Втората династия на Ур, кито били четирима, и управлявали, вероятно 116 години, не са запазени) Ур бил победен (и) престолът пренесен в Адаб.

В Адабе

Лугаланнемунду управлявал 90 години в качеството си на цар.
(Всичко) един цар управлявал 90 години. Адаб бил победен и неговия престол бил пренесен в Мари.

В Мари

Илшу управлявал 30 години в качеството си на цар;
… … … син на Илшу управлявал 17 години;
… … … управлявал 30 години;
… … … управлявал 20 години;
… … … управлявал 30 години;
… … … управлявал 9 години;
(Всичко) шестима царе управлявали 136 години. Мари бил победен и неговия престол бил пренесен в Киш.

В Киш

Ку-Бау управлявал 100 години в качеството си на цар;
(Всичко) един цар управлявал 100 години. Киш бил победен и неговия престол бил пренесен в Акшак.

В Акшак

Унзи управлявал 30 години в качеството си на цар;
Ундалулу управлявал 12 години;
Урур (възможно е да се чете като Зузу) управлявал 6 години;
Пузур-Нирах управлявал 20 години;
Ишу-Ил управлявал 24 години;
Шу-Син, син на Ишу-Ил управлявал 7 години.
(Всичко) шестима царе управлявали 99 години. Акшак бил победен и неговия престол бил пренесен в Киш.

В Киш

Пузур-Син, син на Ку-Бау, управлявал 25 години в качеството си на цар;
Ур-Забаба, син на Пузур-Син, управлявал 400 години;
Симударра управлявал 30 години;
Усиватар, син на Симударра, управлявал 7 години;
Иштар-мути управлявал 11 години;
Нанния, каменоделец, пуправлявал 7 години.
(Всичко) седем царе управлявали 491 години. Киш бил победен и неговия престол бил пренесен в Ерех.

В Ерех

Лугалзаггеси управлявал 25 години в качеството си на цар;
(Всичко) един цар управлявал в Ерехе 25 години. Ерех бил победен и неговия престол бил пренесен в Агаде.

В Агаде /Акаде, Акад/

Саргон, чийто баща(?) бил градинар, чашеносец на Ур-Забаба, цар на Агаде, който построил Агаде, управлявал 56 години в качеството си на цар;
Римуш, син на Саргон, управлявал 9 години;
Маништушу, старши брат на Римуш, сина на Саргон, управлявал 15 години;
Нарамсин, син на Маништушу, управлявал 56 години;
Шаркалишарри, син на Нарамсин управлявал 25 години;
Кой бил цар? Кой не бил цар? (т.е. период на анархия). Игиги, цар; Нинум, цар; Ими, цар; Елулу, цар, – четирима от тях били царе, (но) управлявали само 3 години.
Лулу управлявал 21 години;
Шулурул, син на Дуду, управлявал 15 години.
(Всичко) единадесет царе управлявали 197 години. Агаде бил победен и неговия престол бил пренесен в Ерех.

В Ерех

Урнигин управлявал 7 години в качеството си на цар;
Унгигир, син на Урнигин, управлявал 6 години;
Кудда управлявал 6 години;
Пузур-Или управлявал 5 години;
Ур-Уту управлявал 6 години.
(Всичко) петима царе управлявали 30 години. Ерех бил победен с оръжие (и) неговия престол бил пренесен в ордите на Гутея.

В орда Гутея

( първоначално управлявал) безименен цар; после Имта управлявал 3 години в качеството си на цар;
Инкишуш управлявал 6 години;
Сарлагаб управлявал 6 години;
Шулме управлявал 6 години;
Елулумеш управлявал 6 години;
Инимбакеш управлявал 5 години;
Игешауш управлявал 6 години;
Ярлагаб управлявал 15 години;
Ибате управлявал 3 години;
… … управлявал 3 години;
Курум управлявал 1 година;
… … управлявал 3 години;
… … управлявал 2 години;
Ирарум управлявал 2 години;
Ибранум управлявал 1 година;
Ярлаганда управлявал 7 години;
… … управлявал 7 години;
… … управлявал 40 дни.

Орда Гутея била победена (и) престолът бил пренесен в Ерех.

В Ерех

Утухегал управлявал 7 години 6 месеца и 15 дни в качеството си на цар.
(Всичко един цар управлявал) 7 години 6 месеца 15 дни. Ерех бил победен с оръжие (и) неговият престол бил пренесен в Ур.

В Ур

Ур-Намму управлявал 18 години в качеството си на цар;
Шулги, син на Ур-Намму, управлявал 48 години;
Шу-Син, син на Шулги управлявал 9 години;
Ибби-Син, син на Шу-Син, управлявал 24 години.
(Всичко) петима царе управлявали 108 години. Ур бил победен (и) неговия престол бил пренесен в Исин.

В Исин

Ишби-Ерра управлявал 33 години в качеството си на цар;
Шуилишу, син на Ишби-Ерра, управлявал 10 години;
Идин-Даган, син на Шуилишу, управлявал 21 години;
Ишме-Даган, син на Идин-Даган, управлявал 20 години;
Липит-Ищар, син на Ишме-Даган, управлявал 11 години;
Ур-Нинурта управлявал 28 години;
Бур-Син, син на Ур-Нинурта, управлявал 21 години;
Липит-Енлил, син на Бур-Син, управлявал 5 години;
Ерраимитти управлявал 8 години;
Енлил-Бани управлявал 24 години;
Замбия управлявал 3 години;
Итерпиша управлявал 4 години;
Урдукуга управлявал 4 години;
Синмагир управлявал 11 години;
(Всичко) четиринадесет царе управлявали 203 години.

Първите десет царе на Шумер са живели общо 456 000 години. Това прави средно 45 600 години живот на всеки. Шумерската цивилизация и нейната история е от най-загадъчните епохи в историята на Земята.

Споделяй на воля: