Древната Раса

Историята на Земята не е това, което знаем!

Енлил и Анунаки унищожили шумерите?

Дръзко предположение е, че самите богове, които шумерите наричат Анунаки се намесват и унищожават шумерската цивилизация.

Шумерската цивилизация е мистериозна и уникална, сама по себе си по хиляди причини. Произхода и развитието, както и изчезването на тази загадъчна раса, никога не са били много ясни. Култура, която бързо се е развила в много сектори, от архитектурна, астрономическа, правна, административна гледна точка, социална и т.н … Хора, които мистериозно се появили, а после мистериозно изчезнали от лицето на Земята. Много учени са предполагали, че изчезването им се дължи на инвазия, политически сътресения, глад и природни бедствия, но има силни исторически доказателства, открити в шумерските таблици, които предполагат унищожение, което започва с града Ур. Дръзко предположение е, че самите богове, които шумерите наричат Анунаки се намесват и унищожават шумерската цивилизация.

Но, кои са шумерите?

Глава на шумерският владетел на Лагаш – Гудеа

Шумерите, или черноглавите, това е народ, появил се неизвестно от къде, в южната част на Месопотамия, 4000 години пр. Хр. До средата на XIX-ти век, никой не подозирал, че някога са съществували. А сега ги наричат “прародители на съвременните цивилизации”. Един от най-крупните експерти по въпросите на Шумер, професор Самюел Ноа Крамер, в книгата си “Историята започва в Шумер”, посочва 39 открития на шумерите, като първооткриватели, които бележат началото на последователно преоткриване и от всички останали древни цивилизации… Някои от тях са: първата система за писменост, първите училища, за пръв път било използвано колелото, появили се първите историци и първият земеделски алманах. В Шумер възникнала за пръв път космогонията (наука за възникване на Вселената) и космологията (наука за законите, управляващи Вселената). За първи път се появили сборници с пословици и афоризми, за пръв път се провеждали литературни дебати. Тук за пръв път бил създаден книжен каталог, за пръв път били пуснати в обръщение пари, за пръв път били въведени данъци, били приети първите закони и били проведени социални реформи. Появила се медицината и били направени първите опити за изграждане на хармонично общество. В областта на медицината, още от самото начало, шумерите въвели високи стандарти. В библиотеката на Ашурбанипал, намерена в Ниневия, имало голям медицински раздел, наброяващ хиляди глинени таблици. Медицинските процедури се описвали в специални справочници, които съдържали сведения за хигиенните правила при провеждане на операции, както и за използването на спирта, като дезинфекционно средство. Шумерската медицина се отличавала с научен подход при поставянето на диагноза и определяне курса на лечение – терапевтично и хирургическо.

Металолеене и астрономия

Първата пещ за изпичане на тухли била построена в Шумер. За пръв път в Шумер започнало и леенето на метали в закрити пещи с намалено подаване на кислород. Изследователите на древната металургия били безкрайно удивени, колко бързо шумерите се научили да използват метода за обогатяване на рудата. Тази напредничава технология била усвоена едва няколко столетия след възникване на шумерската цивилизация. Още по-поразително било, че древните металурзи овладели получаването на сплави. Те бързо се научили да получават бронз – твърд, но поддаващ се на обработка метал, който изменил рязко хода на човешката история. Шумерският бронз имал оптимално съотношение – 85% мед : 15% олово. Интересно е, че извличането на олово от рудата е много сложен процес, който не може да бъде открит случайно(!). Астрономическите познания на шумерите били на много високо ниво. Били открити хиляди глинени таблици, съдържащи астрономическа информация и множество термини. В тях имало математически формули и таблици, с чиято помощ древните астрономи предсказвали слънчевите затъмнения, фазите на Луната и траекторията, по която се движат планетите. Астрономическите таблици (ефемериди) се отличавали с изключителна точност. Шумерите измервали възхода и залеза на видимите планети и звезди спрямо хоризонта, използвайки същата хелиоцентрична система, която използваме и днес! Ние сме възприели от тях също и всички съвременни термини на сферичната астрономия – разделяне окръжността на 360 градуса и понятията зенит, хоризонт, оси на небесната сфера, полюси, еклиптика и т.н. Всичко това възникнало в Шумер внезапно(!). Не по-малко изумление будят невероятните математически познания на шумерите. Те използвали шейсетична бройна система и позиционен принцип за изобразяване на цифровите записи. Така шумерите можели да изчисляват дроби, да умножават милиони, да извличат корен и да издигат в степен. Ние осъзнаваме рядко, че и сега използваме шумерската система за изчисление – делим часовете на 60 минути, минутите – на 60 секунди. Делим денонощието на 24 часа, годината – на 12 месеца и използваме дузината, като мерна единица. За голямо удивление на учените, изследването на шумерската математика показало, че бройната им система е свързана тясно с прецесионните цикли. Шейсетичната бройна система акцентира вниманието на числото 12960000, което се равнява точно на 500 големи прецесионни цикъла, осъществяващи се за 25920 години. След всичко това, естествено възниква въпроса: “Как така шумерите, чиято цивилизация е просъществувала само около 2000 години, са могли да забележат и фиксират цикъла на небесно движение, продължаващ 25920 години(!!!)?” Не показва ли това, че са наследили невероятните си знания от боговете?

Решението шумерите да изчезнат от лицето на земята е взето от Анунаки по време на срещата на боговете, през 2004 г. пр.Хр.

Между другото, властите в държавата са разделени, както следва:

1) Ануна (бог)

2) Свещеници в близък контакт с бога, на когото царят се позовава

3) Re

4) Длъжностни лица (управители на анексирани държави)

5) Благородници

6) Едри земевладелци

7) Хората, съставени от занаятчийски търговци, фермери и овчари

8) Роби, номадски военнопленници или изключително бедни селяни, които в замяна на подслон и храна, заложили и продали себе си и семействата си.

Третата династия на Ур ще бъде последната, която ще изчезне. Ур е най-важният град за Шумер и се управлява от последния шумерски цар Ibbi-Sin.

Както споменахме, текстовете приписват разпадането на Ур на решение на събранието на Анунаки, което веднъж взето не може да бъде променено (въпреки молитвите на Nanna-Sin, син на Енлил, в полза на неговия град), за да може след това да бъде предприета нова положителна фаза на реконструкция.

Няма основателна причина за това драстично решение, просто шумерите е трябвало да изчезнат и властта трябва да отиде при семитите, дори ако не всички богове са съгласни, но това не е от значение.

На царя Иби-Син трябва да се признае, че в ранните години той е управлявал царството по енергичен начин, трупайки победи над териториите Симурум и Хухнур (Загрос) и династичен брак със дъщерята на владетеля на Забшали – според месопотамските исторически надписи Забшали е бил най-важният град на Симашки, богат на метални мини. Според месопотамските надписи Забшали трябва да се счита за северна съседка на Аншан към Горното море, място, богато на източници на калай, тоест богато на ценни природни ресурси.

Въпреки това, планът на Анунаки бил чрез няколко смъртоносни хода да унищожат Ур, пряко манипулирайки климата!

Планът е чисто стратегически, той не предвижда единствено използването на технологично усъвършенствани средства, а по-скоро на хора. Трябвало е да се въоръжат и да се придвижат по заповед на царя, който от своя страна приема заповеди от Бога.

Както споменахме, империята, обхваната от много вътрешни проблеми, особено политически, навлиза в криза, тъй като градските центрове, зависими от Ур, бавно един след друг стават автономни, „разединяват се“: Първо Ешнуна, на втората година на управление, след това Суза на третата година, Лагаш на петата, Ума на шестата и накрая Нипур на седмата година.

Следователно Иби-Син е в седмата година от управлението си, където дори даренията на столичните божества от провинциалните управители на страните, които преди са били зависими, са преустановени и това, което е било до няколко години преди великото царство , просто се свежда до град Ур и до няколко други малки градове.

Но това не е достатъчно, тъй като в същия период кралството е изправено пред сериозна криза, засягаща селскостопанското производство и доставките на града, цените на основните хранителни продукти растат нагоре, само най-богатите са в състояние да намерят храна, докато обикновените хора са в сериозни затруднения .

-Първа атака в два хода: текстови доказателства

Първо движение: Първата причина за тази ситуация е климатът.

Има текстове, които съобщават за драмата на наводненията от Тигър и Ефрат, причиняващи силно намаляване на селскостопанската продукция. Недостигът на храна повишава цената, която не е по джоба на всички, и следователно хората до голяма степен били подложени на глад.

Други административни таблетки потвърдиха литературните (така че новините изглеждат реалистични).

Втори ход: Кралство Шумер е атакувано от всички страни от други народи по заповед на Енлил. Енлил (известен също като Елил и Нуменилир) е шумерският бог на въздуха и бурите, владетел на пространството между небето и земята, господар на света. Енлил е един от главните богове в шумеро-акадската митология. По-силен от всички други елементарни божества и в крайна сметка е бил почитан като Цар на Боговете. Той е син на бога на небесата Ану (също известен като Ан) и заедно с Ану и Енки (Бог на мъдростта), формира триада, която управлява небесата, земята и подземния свят, или, редуващо се, вселената, небето и атмосферата, и Земята. След Ану, Енлил бил най-могъщият от месопотамските богове, пазител на „Таблетките на Съдбата“, който съдържа съдбата на боговете и човечеството и се смята за неуязвима сила, чиито решения не могат да бъдат оспорими. – бел.ред.

Първите, които нахлуват в Шумер, са MAR.TU (амореите, население от семитски произход), които успяват да прекосят голямата стена, издигната от шумерите и която практически разделя страната наполовина, в опит на шумерите да запазят южната част на Месопотамия.

На изток, от планините Загрос (област КУР – Нергал), Гутей (в текста „Плачът на Ур“ ясно се изразява, че той е изпратен от Енлил) определя като „драконите на планините“ и хората от Шимашки, слезли и нападнали града на централната част Киш и Адаб, като ги унищожили.

Без да спират, те поемат по пътя към най-южната част на Шумер, докато стигнали до град Ериду, накрая еламитите нахлули в град Лагаш, опустошавайки го.

Така че цялата иранска страна атакува, в различни групи, както от планините, така и от Елам (Иран) района на Шумер.

-Трето движение: предателството на Ишби-Ера

Партида от кралски писма стигна до нас и благодарение на тях ние сме в състояние да възстановим последната драматична фаза от колапса на Ур.

lshbi-Erra е един от централните герои е служител на Ibbi-Sin, първоначално от Мари, следователно не от шумерски, а семитски произход.

Той бил инструктиран от краля да отиде в района на Исин и Казалу, за да намери зърно, което да изпрати в град Ур. Владетелят също е възложил на Ишби-Ера задачата да осигури 72 000 гура пшеница (т.е. 14 400 000 литра) в град Исин. Работата на длъжностното лице е да натовари зърното на кораби и след това да го занесе до Ур.

В това писмо изглежда, че Ишби-Ера няма намерение да го прави:

„Всички Марту влязоха в страната, покорявайки всички големи крепости една по една.“

Следователно той моли суверена да се грижи за защитата на Нипур и самия Исин.

Целта му е да убеди краля да го назначи за управител на Нипур и Исин. С две думи: или ще ме назначите за губернатор, или няма да ви изпратя зърното.

В следващото писмо четем реакцията на Иби-Син на изнудването на Ишби-Ера. Той пише на Пузрунумушда, управителят на Казалу:

Когато говорите с Ишбиера, това е съобщението от вашия цар Ибисин, което трябва да му предадете:

„Точно както Енлил ме държи далеч с войските си, ти си позволяваш да ме предадеш! Днес Енлил ме мрази, мрази ме, мрази ме, Ибисин. Той предаде Ур в ръцете на враговете си. В отдалечени територии враговете се бунтуват, те насърчават въстанията в чужди страни. Но когато Енлил отново погледне любезно към Иби-Син, тогава ще те ударя в главата. Внимавай! Получи двадесет таланта сребро, (приблизително 620кг.-бел.ред.), за да купиш зърно. Платихте сребърен шекел за два гура, докато ми платихте цената на шекел за гур. Как може да позволиш на Пузурнумушда, генералът на Бадигихурсаг, да въведе амореите в земята Шумер?! Вярно, в Шумер има хора без глави! – „безмозъчен“-бел.ред. Защо не се противопостави на амореите?

Въпреки че е наречен „безмозъчен“ Ишби-Ера настоява да бъде признат за владетел на град Исин.

Той твърди, че е избран от Енлил за гарант на царството на Шумер.

Иби-Син се развихря: семитски цар на Шумер? За суверена е неприемливо.

Ето какво отговаря Ишби-Ера:

„Енл, моят господар, ми е поверил службата на пастир в Шумер, бреговете на Тигър, Ефрат, канала Абгал и канала Меенлил, с всичките им градове, техните богове и армиите им, от земята Хамази до Маганово море, Енлил ми обеща, че ще влязат в храма на Нининсина, за да направят житницата на Исин -житницата на Енлил и да й дадат възвишено име … Защо се противопоставяш на волята ми? Заклех се на Енл, моят господар и Даган, моят личен бог: ръката ми със сигурност ще достигне Казалу! Градовете и страната, които Енлил ми обеща, искам да покоря. „

Отговорът на Иби-Син:

„В предишни времена Енлил мразеше Шумер и беше издигнат до царството на Шумер. Маймуна слязла от планината (което би бил той, Ишби-Ера) сега Енлил е дал царственост на Ишби-Ера, на скитащ скункс, на този, който дори не е от шумерска кръв. „

Какво става тогава?

Царят се доверява на Ишби-Ера, като взема предвид сериозността на ситуацията, а вместо това последният следва указанията на Енлил и основава, със или без разрешението на суверена, нова династия и ново царство в Исин.

Да обобщим: цялата източна част на царството, която преди е била под властта на Иби-Син, е окопирана от: Еламити;

Набезите на Гутеи и Аморити разрушават и окупират градовете;

Северът с Исин се разцепва.

Империята на Ур е сведена вече само до столицата и това е краят.

3D изображение на Ур

Историците не могат да кажат какви биха могли да бъдат причините, поради които суверенът не се бунтува срещу събития с по-енергични военни действия, също и защото не знаем дали хронологично икономическите фактори на кризата идват преди или след военните и политическите.

Литературните текстове разглеждат всички аспекти на кризата, включително и следствието на решението на боговете да напуснат различните градове, като по този начин се постановява разпадането на Ур.

Не знаем защо се е случило това, може би отговорът е по-прост: «на вас ви бе дадено царство, но не и вечно царство! който някога е виждал царство, чийто царски крал е вечен? “ може би Аннунаки са решили, че шумерите трябва да изчезнат и Иби-Син не се е защитавал достатъчно упорито.

Иби-Син продължава да царува дълго време в царство, оглозгано до кости и със сигурност без властта, която е държал в продължение на 25 години, до „преврата на благодатта“. Атаката на еламитите над столицата предизвиква Иби-Син да се барикадира зад стените; обсадата е дълга и градът накрая капитулира от глад. Шумерският народ отваря вратата на еламитите, които нахлули в града, ограбили и унищожили всичко с подкрепата на боговете.

Иби-Син е заловен и отведен в плен в Суза, докато гарнизона остава във Ур известно време, докато промененото божествено отношение не позволява освобождаването на града и реконструкцията му.

Падането на Ур било шокиращо и предизвикало силно впечатление в Месопотамия, толкова много, че е споменато в следващите епохи, сравнявайки името на царя с нещастието и опустошението: „поличбата на Иби-Син, при което Еламите сведоха Ур до купчина руини „;

«Поличбата на Иби-Син, който означава унищожение».

Енлил е успял да постигне целта си. Семитите заемат мястото на шумерите, които са обречени на изчезване.

Какво е специфичното за унищожението на Ур? Не само еламанитското нашествие, но и използването на Аннунаки на природните стихии. Виждаме детайли за това в поемата, която цитирахме.

Историята на падането е в стихотворението „Плачът за Ур“, намерено по време на разкопки от археолози в Музея по археология и антропология на Университета в Пенсилвания в храмовата библиотека на Нипур.

От рекомпозицията на фрагментите на глинените плочки произлиза молитва за град Ур, който изживява период на голяма опасност. Много от тези плочки или фрагменти, приписвани на едно и също стихотворение, са разпръснати по целия свят в престижни институции и музеи, включително Лувъра в Париж, Ашмолевия мюзеум в Оксфорд, Музея на предните Азии в Берлин в Германия и в Швейцария.

Други плочки бяха открити от двама от най-великите археолози на всички времена, Леонард Уули и Самюел Ноа Крамер, които допринесоха значително за съставянето на пълното издание на „Плачът за Ур“.

Плачът за Ур – глинена плочка с песни за разрушението

Историята се фокусира главно върху свидетелството на богинята Нингал, която скърби за града си, сега разрушен от бурята, разгърната от бог Енлил, глух за молбите на богинята да спре катастрофата между общото безразсъдство на жителите и божествата.

„Наистина аз самata скърбях пред Енлил: „Да не бъде разрушен градът ми!“ Казах им наистина. „Нека Ур не бъде унищожен!“ Казах им наистина. „И хората му да не бъдат избити!“ Казах им наистина.“

Следва историята за урагана от вода и огън, разгърнат от Енлил, a небето е черно като нощ.

Боговете изоставят храмовете, посветени им от хората един по един.

Питаме се дали Аннунаки са могли да манипулират природни елементи като вода, вятър и огън?

Известният глобален потоп например не изглежда да е бил толкова масивен на планетарно ниво. Последните палеоклиматологични изследвания са склонни да разкажат повече за обширна, но локализирана катастрофа в Месопотамия, причинена от Аннунаки.

Разрушаването на Ур, което не е част от историческия период, изглежда има точни конотации и характеристики на унищожение, търсени от тези същества.

Описанието на опустошението и разрушената земя е толкова плашещо, че се питаме, използвано ли е някакво енергийно оръжие, което може да изгаря всичко, до което се докосне?

Плачът е част от епичното писание след края на шумерската цивилизация, преминала от период на силен упадък, социално-политическа нестабилност и в крайна сметка жертва на действията, предприети от Ануннаки, които причинили преврата.

Източник: Myuforesearch

Споделяй на воля: