Древната Раса

Историята на Земята не е това, което знаем!

„Клекналият човек“ и древното космическо събитие

Всички цивилизации започнали да използват този символ приблизително по едно и също време, вероятно вдъхновени от едно и също гигантско космическо събитие

„Клекналият човек“ е символ, който може да се види във всяка древна култура и често се смята за изкривена версия на човешкото тяло. Този символ е архетип и всяка различна култура е имала свой собствен начин да го илюстрира. Интересният факт е, че всички цивилизации започнали да използват този символ приблизително по едно и също време, което води до спекулации, че всички древни култури са общували помежду си или че всяка цивилизация е вдъхновена от едно и също събитие, което най-вероятно се е случило в небето .

В различни части на света петроглифът „Клекналият човек“ бележи едно и също гигантско космическо събитие в небето

Символът на „клекналият човек“ може да се види в Австралия, Северна Европа, Африка и дори Малта. Всички илюстрации са невероятно подобни една на друга и ако космическо събитие е било причината за това, тогава въпросното събитие трябва да е имало голямо значение за древните цивилизации, тъй като всички те са решили да запазят визуално паметта за него за бъдещите поколения, като са изрисували митичните петроглифи, които наподобяват клекнал човек.

Група учени са изследвали над 100 000 петроглифа, илюстриращи „клекналият човек“. Те били картографирани от GPS система, която определя посоката, в която са изправени. Става ясно, че са изправени пред точка в небето над южното полукълбо.

Антъни Перат, един от водещите експерти в изследванията на плазмените разряди, забелязва форми, които е виждал преди. След това той провежда множество полеви проучвания и стига до заключението, че древните цивилизации са били свидетели на невероятно мощен високоенергиен плазмен разряд, който може да се наблюдава в атмосферата дори с невъоръжено око.

Учените също така забелязали, че древните цивилизации изведнъж спрели да рисуват цветни картини и започнали да създават сюрреалистични илюстрации. Перат не е единственият учен, който изучава Клекналия човек и всички стигнали до извода, че повечето петроглифи са създадени на подобни места – скали, защитени от близка планинска верига. Ако древните хора наистина са наблюдавали плазмен разряд в атмосферата, тогава е напълно възможно синхротронното радиационно излъчване (емисия), което било освободено по време на космическото събитие да е било смъртоносно за всеки, който е бил на открито.

Инфо: Mysteriesrunsolved

Споделяй на воля: