Древната Раса

Историята на Земята не е това, което знаем!

Ново: Балканския произход на арменците е мит?

Ново ДНК изследване отхвърля балканския произход на арменците. Арменците също са генетични изолати...

В много отношения, арменците са уникална етническа група в Близкия изток. От една страна, арменците говорят отделен изолиран клон на индоевропейското езиково семейство. Арменците също са генетични изолати, с почти никакви примеси след края на бронзовата епоха и се считат за един от малкото древни представители на Близкия изток.

Въпреки че има твърде малко проучвания за произхода на арменския народ, не липсват спекулации за етногенезата на тези хора. Една от дълго преобладаващите теории беше, че арменците идват от Балканите, като самите те са фригийски колонисти. Тази теория е предложена още в древността. Древногръцкият историк Херодот например (440 г. пр. н. е.) предполага, че арменците са фригийски колонисти, тъй като арменските войници и персийците уж били екипирани като фригийците.

„Арменците бяха екипирани като фригийци, като фригийски колонисти“

Фригийски войници. Детайл от реконструкция на фригийска сграда в Парали, Турция, VII-VI в. пр.н.е.

Ново изследване (в сайта biorxiv.org ), озаглавено: „Сигнал за примес в арменския геном в края на бронзовата ера разкрива широкото движение на популацията в Близкия изток“, все още в предпечат, се опитва да преоцени дискусията и да направи някои интересни открития, включително отхвърляне на „балканската теория“ за произхода на арменците.

Изследването казва следното:

Ние се съсредоточихме върху решаването на дългогодишен пъзел относно генетичните корени на арменците. Въпреки че балканската хипотеза отдавна се смята за най-правдоподобният разказ за произхода на арменците, нашите резултати категорично я отхвърлят , показвайки, че съвременните арменци са генетично разграничени както от древните, така и от съвременните популации от Балканите. Напротив, потвърдихме модела на генетичен афинитет между съвременните и древните обитатели на арменския хайлайт от халколита, който първоначално е бил идентифициран в предишни изследвания.

… съвременните и древни образци от Балканите изглеждат значително отдалечени от арменския клъстер и са привлечени предимно към други европейски популации.

Анализ на основните компоненти (PC1 срещу PC2). Стойностите в скобите представляват процента на дисперсия, обяснен от даден компонент.

Следи от сардински тип ДНК

Това проучване освен това откри мистериозно примесително събитие през средната / късната бронзова епоха с неизвестно население, които също са допринесли за съвременните хора на остров Сардиния. Проучването предполага, че тази загадъчна популация произхожда от Близкия изток.

Установихме, че генетичната приемственост в арменския хайлайт е нарушена през втората половина / след края на бронзовата епоха чрез появяването на източник, подобен на сардинския тип ДНК. Времевата скала за този принос, както и неговият източник, съвпадат с подобно събитие, открито в Източна Африка, което предполага големи мащабни преселения на населението от Близкия изток движещи се на север и юг. Нашите анализи не успяха да намерят добър източник за това разширение сред наличните проби от ДНК.

Относно датирането на ДНК примеса авторите не са много ясни. Единственият тест, който са направили, е да се установи епохата, като се предполага ранна бронзова епоха, но изглежда, че по-вероятни са хипотезите за примес в късната бронзова епоха.

Дали такова мащабно преселение на народите е било в резултат от климатични или културни промени, не е ясно, както и истинският източник на генетичния поток, който остава открит въпрос за учените.

Според последните проучвания 38-44% от потомството на съвременните сардинци произхожда от източник, свързан с Иран, Степите и Северна Африка. Но сега не разкрихме никакво свързано с Иран потекло в съвременните арменци, което би могло да ги е променило от техните регионални предци.

Поради това е по-вероятно данните за истинският източник на потока на гени в Арменския хайлайтър все още да не са пълни.

Възможно ли е това да са следите от мистериозните „ морски хора “, които са опустошили древен Египет през късната бронзова епоха и дълго време се е смятало, че действително те са причинили краха на бронзовата ера?

Идентичността им е също толкова загадъчна. Някои предполагат, че морските хора са бежанци от легендарния град Троя, други твърдят, че произхождат от митичната „Атлантида“, а други хипотезират етруското селище. Ако техните корени обаче са в Близкия изток, тогава финикийският произход е може би по-правдоподобен. Или това са хората от Хайк от Вавилон?

Генетична приемственост

Що се отнася до арменската генетика, проучването до голяма степен заключава, че съвременните арменци са преки потомци на неолитни жители на Арменското високопланинско пространство, които само веднъж (през бронзовата епоха) са преживели смесване на ДНК с това на хора, подобни на сардинците.

Нашето проучване, базирано на комбиниран набор от данни на съвременни и древни геноми от Арменския хайлайт, разкрива поразително високо ниво на регионална генетична приемственост за повече от шест хиляди години, като само един забележим принос от източник, подобен на Сардиния се наблюдава през късната бронзова епоха или малко след нея.

Този модел стои в контраст с повечето други западноевразийски популации, които са претърпели множество големи примеси с чужда ДНК.

Високото ниво на приемственост разделя арменското население дори в сравнение със сардинците, които отдавна се считат за генетичен изолат в региона след неолита, но последните проучвания показват, че островът е получил множество чужди генетични данни след бронзовата епоха.

Преди това изследване на Haber et. Ал. (2015 г.) заключи, че арменците са възникнали чрез ДНК смесица от множество популации през бронзовата епоха. Изследването изглежда не е съгласно с подобен извод, като казва:

Не можахме да намерим доказателства за смеси от множество популации през периода от 3000 до 2000 г. пр.н.е. За разлика от тях открихме сигнал за едно-единствено примесително събитие от източник, подобен на Сардиния, което се е случило след ранната бронзова епоха

Разбира се, тези констатации са много интересни и отново опровергават вече разклатената теория за „извън балканските“ гени на арменците. Въпреки това трябва да се избягват необмислените заключения, липсата на древни образци от региона оставя много на въображението и авторите не са успели да обработят някои от новоизлезлите древни ДНК данни като тези от халколита и образци от ранната бронзова епоха от Арслантепе, където изглежда, че съвременните арменци се струпват толкова близо. Следователно няма съмнение, че е необходимо повече проучване и сравнения с древноизточно-анадолската ДНК, за предпочитане от и около района на Ван. Нека завършим статията със следните обобщаващи заключения, които авторите са направили:

Ние показваме, че арменците наистина са останали несмесени през неолита и поне до първата част на бронзовата епоха, и не успяваме да намерим подкрепа за историческите предположения от Херодот за принос от Балканите. Ние обаче откриваме генетичен принос от подобно на сардинското потекло по време или непосредствено след средната късна бронзова епоха. Подобен принос приблизително по същото време беше открит в Източна Африка, което предполага мащабно преселение както на север, така и на юг от Близкия изток. Дали такова мащабно движение на населението е резултат от климатични или културни промени, не е ясно, както и истинският източник на генетичен поток, все още остава открит въпрос, който трябва да бъде разгледан в бъдещите ДНК изследвания на древните.

Забележка: Публикацията е любителски превод от статията в сайта https://www.biorxiv.org/ и са възможни разминавания с английския текст.

Споделяй на воля: