Древната Раса

Историята на Земята не е това, което знаем!

Пробив: Надежда за пациенти с тежко увредени бели дробове

Иновативният метод може да реши дългогодишния проблем на чакащите пациенти за трансплантация на бял дроб.

Респираторните заболявания са третата водеща причина за смърт в световен мащаб, а белодробната трансплантация все още е единственият лек за пациенти с краен стадий на белодробна болест. Въпреки напредъка в областта, белодробната трансплантация остава ограничена поради ниското наличие на здрави донорни органи и повечето белодробни донори не могат да се използват поради тежки, но потенциално обратими наранявания. Понастоящем се използва метод, известен като ex vivo белодробна перфузия (EVLP) за осигуряване на белодробна подкрепа извън тялото и възстановяване на белодробни донори с маргинално качество преди трансплантация. Въпреки това EVLP осигурява само ограничена продължителност от шест до осем часа поддръжка – време, което е твърде кратко, за да се възстанови по-голямата част от тежко увредените белодробни донори.

Мултидисциплинарен екип от Columbia Engineering и университета Vanderbilt доказа, че тежко ранените донорни бели дробове, които са отказани за трансплантация, могат да бъдат възстановени извън тялото чрез система, която използва кръстосана циркулация на пълна кръв между белия дроб на донора и животно-домакин. За първи път тежко ранен човешки бял дроб, който не успя да се възстанови, използвайки стандартния клиничен EVLP, беше успешно възстановен за 24 часа чрез платформата за кръстосано кръвообращение на екипа.

Иновативният метод довел до използване на механизмите за самовъзстановяване на тялото. Това може да реши дългогодишния проблем на чакащите пациенти за трансплантация на бял дроб.

„Предоставянето на вътрешни биологични репарационни механизми за достатъчно дълги периоди от време ни позволи да възстановим силно увредените бели дробове (на донора – бел. ред.), които иначе не могат да бъдат спасени“, коментират водещите автори на изследването Ахмед Хозайн (хирургичен научен сътрудник в Columbia Engineering) и Джон О’Нийл (научен сътрудник на Columbia Engineering).

През последните осем години изследователите разработват своя радикално нов метод за осигуряване, чрез донори, на достатъчно подходящи за трансплантация бели дробове, за пациенти, нуждаещи се от трансплантация на жизненоважните органи. През 2017г. те демонстрираха възможността за кръстосана поддръжка на цели бели дробове извън тялото. През 2019г. те демонстрираха ефикасността на кръстосаното кръвообращение чрез регенериране на силно увредени свински бели дробове , а през 2020г. успешно удължиха продължителността на поддръжката на кръвообращението до безпрецедентните четири дни.

Сега, екипът съощава, че човешки бели дробове от донори, които не са били подходящи за трансплантация, вече могат да бъдат възстановени чрез тяхната платформа за кръвообращение, която успешно поддържа целостта на белите дробове и води до функционално им възстановяване. През 24-те часа кръстосано кръвообращение екипът наблюдава значително подобряване на жизнеспособността на клетките, качеството на тъканите, спад на възпалителните реакции и най-важното – възстановяване на дихателната функция.

„Успяхме да възстановим белодробен донор, който не успя да се възстанови по клиничната белодробна перфузионна система ex vivo, което е настоящият стандарт на лечение. Това беше най-стриктното утвърждаване на нашата платформа за кръвообращение до този момент, което дава голяма надежда за нейната клинична полезност “, каза Вуняк-Новакович.

Този конкретен белодробен донор е имал постоянен оток и натрупване на течности и е бил отказан за трансплантация от множество центрове за трансплантация, а в крайна сметка бива предложен за изследването. По времето, когато екипът е получил този бял дроб, той е преживял два периода на студена исхемия, които са били общо 22,5 часа, плюс пет часа клинично лечение с EVLP. Забележително е, че след 24 часа при кръстосано кръвообращение между органите на донора и животното, човешкият бял дроб показал функционално възстановяване.

Статията е превод от английски. Публикувана е с информационна цел! Не бива да се приема като утвърдена научна публикация!
Пълния текст на статията тук: https://engineering.columbia.edu/

Споделяй на воля: